Policija upozorava korisnike Fejsbuka.

U cilju sprečavanja i borbe protiv zločina počinjenih preko interneta, policija mnogih zemalja smatra da je neophodno i smisleno upozoriti korisnike interneta o novoj prevari koja se brzinom munje širi preko mreže. Prevara se sprovodi na sledeći način: Vi, u…